King Swing #1
King Swing #1
King Swing #2
King Swing #2
King Swing #3
King Swing #3
1. Regulamin Szkoły 
2. Regulamin członkostwa (karty członkowskie)
3. Regulamin sali 
4. Polityka prywatności  

 

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W SKALSKI DANCE SCHOOL

 

 § 1
Postanowienia ogólne

1. Warunkiem zapisu do Skalski Dance School i uczestnictwa w regularnych kursach jest bycie członkiem Szkoły (nie dotyczy warsztatów).

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o Szkole należy przez to rozumieć Skalski Dance School.

3. Każdy członek Szkoły obowiązany jest do posiadania karty członkowskiej. 

4. Karta członkowska jest wykorzystywana przez Szkołę w celu zapewnienia specjalnych korzyści i przywilejów swoim członkom. 

5. Karty dzielą się na:

a. STANDARD, (w ramach kart STANDARD rozróżnia się PODTYPY)

- WEST COAST SWING STANDARD 

- TANIEC TOWARZYSKI/UŻYTKOWY STANDARD 

- STANDARD SOLO

b. WEST COAST SWING DANCE FREEDOM 

c. WEST COAST SWING HMD (health-movement-dance)

6. Karty członkowskie są płatne. Opłata wnoszona jest raz na miesiąc bez względu na ilość kursów w których uczestniczy Członek Szkoły, ale wystarczy wykupienie karnetu u nas w Szkole (na recepcji lub przelewem), żeby mieć gratis ważną kartę w czasie obowiązywania danego karnetu (patrz § 7). 

 

 § 2
Karty magnetyczne

1. Do Karty członkowskiej wydawany jest jej fizyczny odpowiednik w postaci plastikowej karty magnetycznej, zwany dalej kartą magnetyczną.

2. Karta magnetyczna jest wydawana jednorazowo bezpłatnie pod warunkiem uiszczenia opłaty członkowskiej odpowiedniej dla danego typu kart członkowskich.

3. Wydanie duplikatu karty magnetycznej kosztuje 30 zł.

4. W przypadku zagubienia karty należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu jej zablokowania. 

5. Karty magnetyczne służą jako dowód członkostwa i zapewniają dostęp do wybranych usług, zniżek i wydarzeń Szkoły.

 

§ 3
Opłata za karty członkowskie

1. Stała opłata miesięczna za posiadanie karty jest co roku podawana na stronie Szkoły. W sezonie 2023/2024 wysokość opłaty za karty wynosi:

       a. STANDARD 50 zł; STANDARD SOLO 25 zł
       b. DANCE FREEDOM 120 zł
       c. HMD 600 zł

2. Opłaty za kartę będą pobierane do 10 dnia każdego miesiąca. Opłacić kartę można gotówką w recepcji Szkoły lub przelewem na konto Szkoły. 

3. Brak opłaty za dany miesiąc upoważnia recepcję do odmowy dopuszczenia do udziału w zajęciach z winy członka Szkoły.

4. Opłata za kartę członkowską jest niezależna od daty rozpoczęcia i zakończenia konkretnego kursu w ramach jednego karnetu (4 zajęcia) i obowiązek jej uiszczenia dotyczy każdego członka Szkoły uczestniczącego w zajęciach regularnych. 

5. Wyjątkiem od reguły opisanej w powyższym punkcie (§ 3 punkt 4) jest sytuacja gdy tylko jedne - ostatnie - zajęcia całego kursu danej grupy przypadną na kolejny miesiąc - nie ma wtedy obowiązku opłacenia karty za ten miesiąc, w którym odbędą się te ostatnie zajęcia przy utrzymaniu przywilejów, które daje karta do dnia tychże ostatnich zajęć (włącznie).

6. W przypadku pierwszego miesiąca uczestnictwa w kursie regularnym w naszej Szkole, nowi klienci dostają Bonus na start - patrz § 7 punkt 3.

 

§ 4

Opłata za karty członkowskie STANDARD WEST COAST SWING w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień)
Dotyczy osób, nie uczestniczących w tym okresie w kursie regularnym szkoły

1. Opłata za miesiące w okresie wakacyjnym jest nieobowiązkowa. Należy jednak pamiętać, że jeśli ktoś nie będzie opłacał karty w okresie wakacyjnym to w tym okresie traci możliwość korzystania z benefitów karty (patrz benefity karty w opisie kart).

2. Dla osób uczestniczących w regularnych kursach Szkoły w miesiącach poprzedzających okres wakacyjny, opłata stała za kartę typu STANDARD WEST COAST SWING w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, wrzesień):
       a. wynosi 50% regularnej ceny karty za każdy miesiąc dla utrzymania "standardowych" przywilejów - dla osób nie uczestniczących w tym czasie w regularnych kursach.  Dotyczy to osób uczestniczących w kursach regularnych w miesiącach poprzedzających  okres letni. 
       b. wynosi 100% regularnej ceny karty za każdy miesiąc dla osób, które chcą skorzystać z pełni "wakacyjnych bonusów karty" (patrz opis karty STANDARD WEST COAST SWING)
       c. powyższe punkty (a, b) nie dotyczą osób uczęszczających na regularne zajęcia kursu w tych miesiącach.  Jeśli ktoś uczęszcza w okresie wakacyjnym na regularny kurs w Szkole to zobowiązany jest do opłaty za kartę członkowską na normalnych zasadach opisanych w § 3

W tym czasie szkoła organizuje wieczorki taneczne, praktisy, warsztaty i inne wydarzenia dla osób posiadających ten typ karty. 

3. Dla osób, które nie uczestniczyły w kursach regularnych w Szkole w sezonie poprzedzającym dany okres letni opłata wynosi 100% regularnej ceny karty za każdy miesiąc i daje zwykłe benefity karty (“wakacyjne benefity” w tym przypadku nie obowiązują).

 

§ 5
Opłata za POZOSTAŁE KARTY TYPU STANDARD  w miesiącach bez kursu regularnego

1. Opłata stała za POZOSTAŁE KARTY TYPU STANDARD (nie dotyczy STANDARD WEST COAST SWING) w miesiącach, w których nie są prowadzone regularne  kursy zostaje zawieszona przez Szkołę. Równocześnie Szkoła nie gwarantuje organizowania w tym czasie praktisów, warsztatów i innych wydarzeń.

 

§ 6
Ciągłość opłacania karty

1. W okresie trwania kursu regularnego w którym się uczestniczy, jest obowiązek ciągłości opłacania karty.

2. Zawieszenie opłaty na jeden miesiąc:
       a. w czasie trwania kursu regularnego, w którym się uczestniczy można zawiesić opłacanie karty (bez konieczności ponownej aktywacji karty o której mowa poniżej) tylko raz i tylko na jeden miesiąc jeśli w tym miesiącu uczestniczyło się maksymalnie w jednych zajęciach danego kursu.

3. W przypadku braku ciągłości opłaty karty członkowskiej przekraczającej jeden miesiąc Członek szkoły zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za aktywowanie karty w kwocie 100 zł.

4. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej przerwy w opłacaniu karty członkowskiej w czasie trwania kursu, bez względu na jej długość Członek szkoły zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za aktywowanie karty w kwocie 100 zł. każdorazowo w momencie powrotu na zajęcia po każdej kolejnej nieuzasadnionej przerwie (patrz punkt kolejny). 

5. W przypadkach losowych (np. dłuższe problemy zdrowotne, przeprowadzka, dłuższy wyjazd służbowy) każdorazowo członek szkoły ma prawo zwrócić się o zawieszenie opłat za kartę członkowską bez utraty praw związanych z ciągłością jej opłacania. Powyższe nie dotyczy miesięcy letnich, o ile ktoś  nie bierze udziału w kursie regularnym - w tym przypadku opłata za kartę i tak jest jest nieobowiązkowa.

 

§ 7
Rabaty

1. Członkowie Szkoły nie korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport uzyskują rabat na kartę w postaci odliczenia od ceny pierwszego kursu w danym miesiącu ceny karty członkowskiej typu STANDARD (niezależnie na ile kursów w Szkole uczęszczasz w danym momencie).
Po ludzku: wystarczy, że wykupisz u nas karnet na kurs regularny, a kartę członkowską otrzymasz gratis w okresie ważności tego karnetu.

2. Członkowie Szkoły korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport, (honorowanych w danym momencie przez Szkołę) mają prawo do skorzystania z usługi taniec – jedne zajęcia w ramach jednego dowolnie wybranego kursu podczas jednej wizyty w obiekcie jeden raz w ciągu dnia.
W przypadku uczestniczenia w dodatkowym kursie nie objętym umową z partnerami zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi w Szkole.
W takim przypadku uzyskują rabat w postaci odliczenia od ceny pierwszego kursu w danym miesiącu ceny karty członkowskiej typu STANDARD (niezależnie na ile kursów w Szkole uczęszczasz w danym momencie).

3. Nowi klienci korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport, w pierwszym miesiącu uczęszczania na zajęcia w Szkole dostają BONUS na START. Każda osoba, wykupująca pierwszy karnet w Szkole do końca miesiąca kalendarzowego, w którym ten karnet został wykupiony jest zwolniona z opłaty członkowskiej za ten miesiąc. Nie dotyczy to osób uczestniczących w starterach.

1. Regulamin Szkoły 
2. Regulamin członkostwa (karty członkowskie)
3. Regulamin sali 
4. Polityka prywatności  

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
(ostatnia aktualizacja 24.09.2023r.)

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez system rejestracji i dostępu Skalski Dance School dostępny pod adresem https://kursy.skalskidance.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest MARCIN SKALSKI SKALSKI DANCE SCHOOL z siedzibą przy ul. Syrokomli 11A/8, 30-102, Kraków. Numer NIP: 6772162680, numer REGON: 120120820.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych.
 4. Korzystanie z systemu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej polityki prywatności i jej akceptacji.
 5. Przetwarzanie danych użytkownika aplikacji mobilnej podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi kursów, warsztatów i innych usług dostępnych w Skalski Dance School. Są to między innymi: zarządzanie statusem płatności za usługi,  rejestracja obecności na zajęciach, informowanie
  o odwołanych zajęciach lub ważnych zmianach w funkcjonowaniu szkoły, przypomnienia o płatnościach itd.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z systemu rejestracji.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie odrębnej zgody, wyłącznie w zakresie informacji o ofercie Skalski Dance School.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora
  danych osobowych.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
  w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody  użytkownika.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Użytkownik zezwala na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych Skalski Dance School. Dotyczy to zwłaszcza zdjęć i nagrań wykonywanych podczas eventów, zajęć i warsztatów.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Skalski Dance School za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci smsów/mmsów (w rozumieniu ustawy z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2020r. poz. 344 t.j.). Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do oczekiwań użytkownika. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie w sposób listowny na podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby Skalski Dance School, na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w inny uzgodniony sposób.
 14. Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Uprasza się Użytkowników o bieżące monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki celem weryfikowania stosownych zmian.
1. Regulamin Szkoły 
2. Regulamin członkostwa (karty członkowskie)
3. Regulamin sali 
4. Polityka prywatności  

 

 

REGULAMIN SZKOŁY

 

 1. Skalski Dance School, dalej: „SDS”, którego właścicielem jest Marcin Skalski, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą Skalski Dance School Marcin Skalski, Skalski Ogrody, ul. Syrokomli 11a/8, 30-102 Kraków, NIP 677-216-26-80, tel. 507374555, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiej Federacji Tańca oraz międzynarodowej organizacji World Swing Dance Council.
 2. SDS oferuje kursy w formie lekcji tańca, składających się z części teoretycznej i praktycznej. 
 3. Tancerz przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zaleceń w nim zawartych.
 4. SDS dokłada wszelkich starań, aby liczba tancerzy na zajęciach zapewniała komfort i bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o niej SDS. 
 5. Na parkiecie mogą przebywać jedynie tancerze, którzy dokonali opłaty za zajęcia. Tożsamość każdej z osób wchodzących do SDS jest weryfikowana.
 6. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez SDS stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie SDS mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu (w tym tancerze). Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie SDS. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu SDS.
 7. SDS oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących tancerzami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami SDS ani uczestnikami zajęć, teren SDS będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Kamery nie są skierowane w sposób celowo nagrywający twarze osób będących w obiekcie. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o opuszczenie SDS przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.
 8. SDS nie udostępnia miejsca do tańczenia na zasadzie „wolnego parkietu” i nie działa w oparciu o PKD z grupy 93.00, a prowadzi działalność stricte edukacyjną zdefiniowaną w ust. 2 niniejszego Regulaminu, zaklasyfikowaną jako kursy tańca z PKD 85.52.Z.
 9. Na wszystkich salach Skalski Dance School obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie zmieniać należy w szatniach lub zaraz po wejściu na salę (nie na korytarzu), aby na parkiet wchodzić w czystych butach.
 10. Karta-klucz do szatni wydawana jest w zamian za dokument (nie może to być dowód osobisty), który zwracany jest po oddaniu karty.
 11. Nie należy otwierać drzwi do szatni osobom, które nie odebrały swojej karty dostępu, aby nie wpuszczać osób, które nie są w żaden sposób związane z naszą szkołą.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 godziny przed ich terminem, ale obiecujemy, że może to nastąpić tylko w wyjątkowo pilnej i trudnej sytuacji.  W takim przypadku oczywiście nie będziemy pobierać opłaty za te zajęcia.
 13. W przypadku nieobecności ważność karnetu może przesunąć się na kolejne zajęcia kursu, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona przez panel uczestnika (w przypadku problemu ze zgłoszeniem nieobecności prosimy o kontakt z biurem SDS) co najmniej na 4 godziny przed zajęciami, a na zajęcia rozpoczynające się przed godziną 12 do godz. 21 dnia poprzedniego. Taka możliwość przysługuje do wykorzystania raz na 4 zajęcia grupy. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi, ale niewykorzystane zajęcia można odrobić na grupach o podobnym stopniu zaawansowania lub niższym.
 14. W przypadku odwołania lekcji indywidualnej z instruktorem później niż na 24 godziny przed planowaną lekcją, taka lekcja uznana jest za odbytą mimo braku obecności kursanta.
 15. W przypadku nieobecności osoby korzystającej z kart sportowych z kaucji pobierana jest należność pieniężna za dane zajęcia.
 16. W przypadku gdy grupa liczy mniej niż 12 osób, nie ma możliwości zgłaszania nieobecności.
 17. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach (informując nas o takim zamiarze najpóźniej w dniu zajęć):
  1. poprzez obecność na zajęciach innej grupy, na tym samym lub niższym poziomie. Za każdym razem należy uzgodnić to z recepcją żeby potwierdzić, że na danej grupie są wolne miejsca.
 18. Honorujemy karty Multisport, FitProfit, Medicover.
 19. Skalski Dance School zastrzega sobie prawo pobierania zwrotnej kaucji od osób korzystających z kart typu Multisport, FitProfit i innych. Kaucja wpłacana jest na okres jednego sezonu (pażdziernik-czerwiec). W ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kursu prosimy zgłaszać się do naszego biura po odbiór niewykorzystanej kaucji.
 20. Należy pamiętać o każdorazowym okazywaniu respektowanych przez SDS kart (Multisport, etc.) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza karty. W innym przypadku SDS zastrzega sobie prawo do pobrania z kaucji należności pieniężnej za dane zajęcia. Należność za dane zajęcia jest pobierana również w przypadku niezgłoszonej nieobecności na zajęciach.
 21. Przyjeżdżając samochodem na zajęcia i chcąc zaparkować na terenie Tatarskiej 5 należy obowiązkowo położyć za szybą odebrany na naszej recepcji IDENTYFIKATOR i oddać go przed wyjazdem. Samochody bez identyfikatora mogą zostać odholowane.
 22. Wykupując karnet na zajęcia uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą SMSową oraz mailową.
1. Regulamin Szkoły 
2. Regulamin członkostwa (karty członkowskie)
3. Regulamin sali 
4. Polityka prywatności  

 

 

REGULAMIN SALI

 1. Na wszystkich salach Skalski Dance School obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie zmieniać należy w szatniach lub na wycieraczkach po wejściu na salę (nie na korytarzu:)), aby
  na parkiet wchodzić w czystych butach.
 2. Na parkiecie obowiązuje zakaz używania wody do moczenia podeszw. Można korzystać z olejku rycynowego. Wszystkie wypadki związane z wylaniem wody, napojów
  i innych płynów prosimy bezzwłocznie zgłaszać recepcji.
 3. Jeśli na sali w tym samym czasie para ma lekcję z trenerem, a inne pary trenują we własnym zakresie, to muzyką rządzi trener prowadzący lekcję. :) Nie oznacza to, że inne pary
  nie mogą skorzystać z muzyki, ale prosimy o dogadywanie się z instruktorem/trenerem prowadzącym lekcję.
 4. Gwarancją możliwości skorzystania z sali jest rezerwacja telefoniczna, bądź dokonana na naszej recepcji. W razie potrzeby zastrzegamy sobie możliwość przeniesienia rezerwacji
  na drugą salę (nie dotyczy wynajmu sali na wyłączność).
 5. Rezerwacja sali na trening własny nie oznacza jej wynajmu na wyłączność.
 6. Bardzo prosimy przestrzegać czasu treningu/lekcji. Godzina, do której zarezerwowaliście salę powinna być godziną, o której kończycie, niezależnie od tego ile się spóźniliście. ;)
 7. Zastrzegamy sobie możliwość pobrania należności za niewykorzystany wynajem sali, np. w przypadku rezerwacji sali i nie zjawienia się bez uprzedzenia lub znacznego spóźnienia.

FAQ - Najczęściej zawadane pytania

 

1. Czy kiedykolwiek nauczę się tańczyć? :)

Jest to baaaardzo częste pytanie, zwłaszcza u panów. Pomyślcie jednak o swojej pierwszej jeździe na rowerze. Kasia Skalska wylądowała wtedy w pokrzywach, a Marcin - rozbił kolano i to podobno niejedno ;) A jak wyglądąła Twoja pierwsza przejażdżka? :) Kiedy idziemy do szkoły językowej, również nie spodziewamy się, że od pierwszych zajęć będziemy mówić płynnie i gramatycznie. Tak samo jest w tańcu, dlatego absolutnie nie należy się zrażać, jeśli na początkowych etapach nauki nasze nogi nie do końca będą nas słuchać :)

 

2. Czy trzeba przynieść buty na zmianę?

Tak, prosimy aby nawet w lecie, przy słonecznej pogodzie przebierać buty zanim wejdzie się na parkiet. Można je przebrać w szatni, lub zaraz po wejściu na salę (koło schodów jest specjalnie do tego przeznaczona ławeczka ;)). Tańczymy w butach na obcasie, butach tanecznych, tenisówkach, baletkach, jakichkolwiek :) Podeszwa może być czarna, biała, gumowa, skórzana, obojętne - byleby czysta :) Jest to dla nas na tyle ważne, że nawet mamy taki punkt w regulaminie ;)

 

3. Jaki strój przygotować do zajęć?

Wygodny :) Oprócz butów na przebranie, nie mamy żadnych innych wymogów :) Jedynie na zajęcia z baletu i modern jazzu sugerujemy obcisły ubiór, aby prowadząca miała możliwość dokładnej korekty postawy.

 

4. Jak mogę zapłacić za zajęcia?

Osoby, które rozliczają się "tradycyjnie" mogą zrobić przelew lub zapłacić na miejscu gotówką. Akceptujemy też karty rabatowe

 

5. Czy konieczne jest zrobienie przedpłaty po zapisaniu się na swoje pierwsze zajęcia?

Oprócz warsztatów i jednorazowych wydarzeń, nie wymagamy robienia przedpłat. Jednak niektóre grupy są na tyle popularne, że część osób trafia na listę rezerwową i w przypadku takich grup tylko przedpłata może zagwarantować miejsce na zajęciach.

 

6. Czy na zajęciach obowiązują zmiany w parach?

To zależy, na który kurs się zapiszecie. Posiadamy grupy, w których zmian nie ma (taniec towarzyski, użytkowy, młoda para) oraz takie, na których bardzo namawiamy na zmiany po każdym tańcu, żeby nauczyć się prowadzić wszystkie partnerki i być tancerzem uniwersalnym (west coast swing).