King Swing #1
King Swing #1
King Swing #2
King Swing #2
King Swing #3
King Swing #3

Regulamin

 

 
 1. Na obu salach Skalski Dance School obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie zmieniać należy w szatniach lub zaraz po wejściu na salę (nie na korytarzu:)), aby na parkiet wchodzić w czystych butach.
 2. Karta-klucz do szatni wydawana jest w zamian za dokument (nie musi to być dowód osobisty), który zwracany jest po zajęciach, po oddaniu karty.
 3. Nie należy otwierać drzwi do szatni osobom, które nie odebrały swojej karty dostępu, aby nie wpuszczać osób, kóre nie są w żaden sposób związane z naszą szkołą.
 4. Skalski Dance School zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na dwie godziny przed terminem w przypadku zgłoszenia nieobecności większości grupy. O odwołaniu zajęć powiadamiamy przez sms i oczywiście za odwołane przez nas zajęcia nie naliczamy opłaty :)
 5. W przypadku nieobecności ważność karnetu może przesunąć się na kolejny stopień kursu, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona do biura SDS co najmniej na 4 godziny przed zajęciami, a na zajęcia rozpoczynające się przed godziną 12 do godz. 21 dnia poprzedniego. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi, ale niewykorzystane zajęcia można odrobić na grupach o podobnym stopniu zaawansowania.
 6. W przypadku gdy grupa liczy mniej niż 12 osób, zwroty za niewykorzystane zajęcia nie przysługują.
 7. Honorujemy karty Multisport, FitProfit, Fitflex, OK.System bez dopłat z wyjątkiem lekcji indywidualnych oraz warsztatów.
 8. Skalski Dance School zastrzega sobie prawo pobierania zwrotnej kaucji od osób korzystających z kart typu Multisport, FitProfit i innych. W ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kursu prosimy zgłaszać się do naszego biura po odbiór niewykorzystanej kaucji.
 9. Należy pamiętać o każdorazowym okazywaniu respektowanych przez SDS kart (multisport, fitprofit etc.) i zgłaszaniu do biura SDS nieobecności co najmniej na 4 godziny przed zajęciami, a w przypadku zajęć rozpoczynających się przed godziną 12:00 do godziny 21:00 dnia poprzedniego, w innym przypadku SDS zastrzega sobie prawo do pobrania z kaucji należności pieniężnej za dane zajęcia.
 10. Przyjeżdżając samochodem na zajęcia i chcąc zaparkować na terenie Tatarskiej 5 należy obowiązkowo położyć za szybą odebrany na naszej recepcji IDENTYFIKATOR i oddać go przed wyjazdem. Samochody bez identyfikatora mogą zostać odholowane.
 

 

 

Wynajem sali

 
 1. Jeśli na sali w tym samym czasie para ma lekcję z trenerem, a inne pary trenują we własnym zakresie, to muzyką rządzi trener :) Nie oznacza to, że inne pary nie mogą skorzystać z muzyki, ale prosimy o dogadywanie się z instruktorem/trenerem prowadzącym lekcję.
 2. Gwarancją możliwości skorzystania z sali jest rezerwacja telefoniczna bądź dokonana w biurze SDS.  W razie potrzeby SDS zastrzega sobie możliwość przeniesienia rezerwacji na drugą salę (nie dotyczy wynajęcia sali na wyłączność). 
 3. Rezerwacja sali na trening własny nie oznacza jej wynajmu na wyłączność.
 4. W przypadku rezerwacji małej sali na lekcje z trenerem spoza Skalski Dance, prosimy aby odbywały się one w czasie podanym nam podczas dokonywania rezerwacji. Jednym słowem - prosimy nie przedłużać lekcji, o ile nie upewnicie się na recepcji, że jest taka możliwość :)
 

 [test zapisów w nowej wersji]


W przypadku nieobecności ważność karnetu może przesunąć się na kolejny stopień kursu, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona do biura SDS co najmniej na 4 godziny przed zajęciami, a na zajęcia rozpoczynające się przed godziną 12 do godz. 21 dnia poprzedniego. Zajęcia można też odrobić na grupach o podobnym stopniu zaawansowania

Regulamin, pkt 5.