King Swing #1
King Swing #1
King Swing #2
King Swing #2
King Swing #3
King Swing #3

Regulamin

 

 
 1. Skalski Dance School, dalej: „SDS”, którego właścicielem jest Marcin Skalski, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą Skalski Dance School Marcin Skalski, Skalski Ogrody, ul. Syrokomli 11a/8, 30-102 Kraków, NIP 677-216-26-80, tel. 507374555, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiej Federacji Tańca oraz międzynarodowej organizacji World Swing Dance Council.
 2. SDS oferuje kursy w formie lekcji tańca, składających się z części teoretycznej i praktycznej. 
 3. Tancerz przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zaleceń w nim zawartych.
 4. SDS dokłada wszelkich starań, aby liczba tancerzy na zajęciach zapewniała komfort i bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o niej SDS. 
 5. Na parkiecie mogą przebywać jedynie tancerze, którzy dokonali opłaty za zajęcia. Tożsamość każdej z osób wchodzących do SDS jest weryfikowana.
 6. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez SDS stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie SDS mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu (w tym tancerze). Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie SDS. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu SDS.
 7. SDS oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących tancerzami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami SDS ani uczestnikami zajęć, teren SDS będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o opuszczenie SDS przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.
 8. SDS nie udostępnia miejsca do tańczenia na zasadzie „wolnego parkietu” i nie działa w oparciu o PKD z grupy 93.00, a prowadzi działalność stricte edukacyjną zdefiniowaną w ust. 2 niniejszego Regulaminu, zaklasyfikowaną jako kursy tańca z PKD 85.52.Z.
 9. Na wszystkich salach Skalski Dance School obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie zmieniać należy w szatniach lub zaraz po wejściu na salę (nie na korytarzu), aby na parkiet wchodzić w czystych butach.
 10. Karta-klucz do szatni wydawana jest w zamian za dokument (nie może to być dowód osobisty), który zwracany jest po oddaniu karty.
 11. Nie należy otwierać drzwi do szatni osobom, które nie odebrały swojej karty dostępu, aby nie wpuszczać osób, które nie są w żaden sposób związane z naszą szkołą.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 godziny przed ich terminem, ale obiecujemy, że może to nastąpić tylko w wyjątkowo pilnej i trudnej sytuacji.  W takim przypadku oczywiście nie będziemy pobierać opłaty za te zajęcia.
 13. W przypadku nieobecności ważność karnetu może przesunąć się na kolejne zajęcia kursu, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona przez panel uczestnika (w przypadku problemu ze zgłoszeniem nieobecności prosimy o kontakt z biurem SDS) co najmniej na 4 godziny przed zajęciami, a na zajęcia rozpoczynające się przed godziną 12 do godz. 21 dnia poprzedniego. Taka możliwość przysługuje do wykorzystania raz na 4 zajęcia grupy. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi, ale niewykorzystane zajęcia można odrobić na grupach o podobnym stopniu zaawansowania lub niższym.
 14. W przypadku nieobecności osoby korzystającej z kart sportowych z kaucji pobierana jest należność pieniężna za dane zajęcia.
 15. W przypadku gdy grupa liczy mniej niż 12 osób, nie ma możliwości zgłaszania nieobecności.
 16. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach (informując nas o takim zamiarze najpóźniej w dniu zajęć):
  1. poprzez obecność na zajęciach innej grupy, na tym samym lub niższym poziomie. Za każdym razem należy uzgodnić to z recepcją żeby potwierdzić, że na danej grupie są wolne miejsca.
 17. Honorujemy karty Multisport, FitProfit, Medicover.
 18. Skalski Dance School zastrzega sobie prawo pobierania zwrotnej kaucji od osób korzystających z kart typu Multisport, FitProfit i innych. Kaucja wpłacana jest na okres jednego sezonu (pażdziernik-czerwiec). W ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kursu prosimy zgłaszać się do naszego biura po odbiór niewykorzystanej kaucji.
 19. Należy pamiętać o każdorazowym okazywaniu respektowanych przez SDS kart (Multisport, etc.) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza karty. W innym przypadku SDS zastrzega sobie prawo do pobrania z kaucji należności pieniężnej za dane zajęcia. Należność za dane zajęcia jest pobierana również w przypadku niezgłoszonej nieobecności na zajęciach.
 20. Przyjeżdżając samochodem na zajęcia i chcąc zaparkować na terenie Tatarskiej 5 należy obowiązkowo położyć za szybą odebrany na naszej recepcji IDENTYFIKATOR i oddać go przed wyjazdem. Samochody bez identyfikatora mogą zostać odholowane.
 
   

 

 

Regulamin sali

 
 1. Na wszystkich salach Skalski Dance School obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie zmieniać należy w szatniach lub na wycieraczkach po wejściu na salę (nie na korytarzu:)), aby na parkiet wchodzić w czystych butach.
 2. Na parkiecie obowiązuje zakaz używania wody do moczenia podeszw. Można korzystać z olejku rycynowego. Wszystkie wypadki związane z wylaniem wody, napojów i innych płynów prosimy bezzwłocznie zgłaszać recepcji.
 3. Jeśli na sali w tym samym czasie para ma lekcję z trenerem, a inne pary trenują we własnym zakresie, to muzyką rządzi trener prowadzący lekcję. :) Nie oznacza to, że inne pary nie mogą skorzystać z muzyki, ale prosimy o dogadywanie się z instruktorem/trenerem prowadzącym lekcję.
 4. Gwarancją możliwości skorzystania z sali jest rezerwacja telefoniczna, bądź dokonana na naszej recepcji. W razie potrzeby zastrzegamy sobie możliwość przeniesienia rezerwacji na drugą salę (nie dotyczy wynajmu sali na wyłączność).
 5. Rezerwacja sali na trening własny nie oznacza jej wynajmu na wyłączność.
 6. Bardzo prosimy przestrzegać czasu treningu/lekcji. Godzina, do której zarezerwowaliście salę powinna być godziną, o której kończycie, niezależnie od tego ile się spóźniliście. ;)
 7. Zastrzegamy sobie możliwość pobrania należności za niewykorzystany wynajem sali, np. w przypadku rezerwacji sali i nie zjawienia się bez uprzedzenia lub znacznego spóźnienia.
 

 

 

Polityka prywatności (ostatnia aktualizacja 24.09.2023)

 
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez system rejestracji i dostępu Skalski Dance School dostępny pod adresem https://kursy.skalskidance.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest MARCIN SKALSKI SKALSKI DANCE SCHOOL z siedzibą przy ul. Syrokomli 11A/8, 30-102, Kraków. Numer NIP: 6772162680, numer REGON: 120120820.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych.
 4. Korzystanie z systemu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej polityki prywatności i jej akceptacji.
 5. Przetwarzanie danych użytkownika aplikacji mobilnej podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi kursów, warsztatów i innych usług dostępnych w Skalski Dance School. Są to między innymi: zarządzanie statusem płatności za usługi,  rejestracja obecności na zajęciach, informowanie o odwołanych zajęciach lub ważnych zmianach w funkcjonowaniu szkoły, przypomnienia o płatnościach itd.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z systemu rejestracji.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie odrębnej zgody, wyłącznie w zakresie informacji o ofercie Skalski Dance School.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora
  danych osobowych.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody  użytkownika.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Użytkownik zezwala na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych Skalski Dance School. Dotyczy to zwłaszcza zdjęć i nagrań wykonywanych podczas eventów, zajęć i warsztatów.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Skalski Dance School za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci smsów/mmsów (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2020r. poz. 344 t.j.). Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do oczekiwań użytkownika. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie w sposób listowny na podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby Skalski Dance School, na podstawie oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w inny uzgodniony sposób.
 14. Niniejsza Polityka może ulec zmianie. Uprasza się Użytkowników o bieżące monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki celem weryfikowania stosownych zmian.