King Swing #1
King Swing #1
King Swing #2
King Swing #2
King Swing #3
King Swing #3
1. Regulamin Szkoły 
2. Regulamin członkostwa (karty członkowskie)
3. Regulamin sali 
4. Polityka prywatności  

 

 

REGULAMIN SZKOŁY

 

 1. Skalski Dance School, dalej: „SDS”, którego właścicielem jest Marcin Skalski, prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą Skalski Dance School Marcin Skalski, Skalski Ogrody, ul. Syrokomli 11a/8, 30-102 Kraków, NIP 677-216-26-80, tel. 507374555, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiej Federacji Tańca oraz międzynarodowej organizacji World Swing Dance Council.
 2. SDS oferuje kursy w formie lekcji tańca, składających się z części teoretycznej i praktycznej. 
 3. Tancerz przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zaleceń w nim zawartych.
 4. SDS dokłada wszelkich starań, aby liczba tancerzy na zajęciach zapewniała komfort i bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o niej SDS. 
 5. Na parkiecie mogą przebywać jedynie tancerze, którzy dokonali opłaty za zajęcia. Tożsamość każdej z osób wchodzących do SDS jest weryfikowana.
 6. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez SDS stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie SDS mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu (w tym tancerze). Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie SDS. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu SDS.
 7. SDS oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących tancerzami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami SDS ani uczestnikami zajęć, teren SDS będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o opuszczenie SDS przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.
 8. SDS nie udostępnia miejsca do tańczenia na zasadzie „wolnego parkietu” i nie działa w oparciu o PKD z grupy 93.00, a prowadzi działalność stricte edukacyjną zdefiniowaną w ust. 2 niniejszego Regulaminu, zaklasyfikowaną jako kursy tańca z PKD 85.52.Z.
 9. Na wszystkich salach Skalski Dance School obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie zmieniać należy w szatniach lub zaraz po wejściu na salę (nie na korytarzu), aby na parkiet wchodzić w czystych butach.
 10. Karta-klucz do szatni wydawana jest w zamian za dokument (nie może to być dowód osobisty), który zwracany jest po oddaniu karty.
 11. Nie należy otwierać drzwi do szatni osobom, które nie odebrały swojej karty dostępu, aby nie wpuszczać osób, które nie są w żaden sposób związane z naszą szkołą.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 godziny przed ich terminem, ale obiecujemy, że może to nastąpić tylko w wyjątkowo pilnej i trudnej sytuacji.  W takim przypadku oczywiście nie będziemy pobierać opłaty za te zajęcia.
 13. W przypadku nieobecności ważność karnetu może przesunąć się na kolejne zajęcia kursu, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona przez panel uczestnika (w przypadku problemu ze zgłoszeniem nieobecności prosimy o kontakt z biurem SDS) co najmniej na 4 godziny przed zajęciami, a na zajęcia rozpoczynające się przed godziną 12 do godz. 21 dnia poprzedniego. Taka możliwość przysługuje do wykorzystania raz na 4 zajęcia grupy. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi, ale niewykorzystane zajęcia można odrobić na grupach o podobnym stopniu zaawansowania lub niższym.
 14. W przypadku odwołania lekcji indywidualnej z instruktorem później niż na 24 godziny przed planowaną lekcją, taka lekcja uznana jest za odbytą mimo braku obecności kursanta.
 15. W przypadku nieobecności osoby korzystającej z kart sportowych z kaucji pobierana jest należność pieniężna za dane zajęcia.
 16. W przypadku gdy grupa liczy mniej niż 12 osób, nie ma możliwości zgłaszania nieobecności.
 17. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach (informując nas o takim zamiarze najpóźniej w dniu zajęć):
  1. poprzez obecność na zajęciach innej grupy, na tym samym lub niższym poziomie. Za każdym razem należy uzgodnić to z recepcją żeby potwierdzić, że na danej grupie są wolne miejsca.
 18. Honorujemy karty Multisport, FitProfit, Medicover.
 19. Skalski Dance School zastrzega sobie prawo pobierania zwrotnej kaucji od osób korzystających z kart typu Multisport, FitProfit i innych. Kaucja wpłacana jest na okres jednego sezonu (pażdziernik-czerwiec). W ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kursu prosimy zgłaszać się do naszego biura po odbiór niewykorzystanej kaucji.
 20. Należy pamiętać o każdorazowym okazywaniu respektowanych przez SDS kart (Multisport, etc.) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza karty. W innym przypadku SDS zastrzega sobie prawo do pobrania z kaucji należności pieniężnej za dane zajęcia. Należność za dane zajęcia jest pobierana również w przypadku niezgłoszonej nieobecności na zajęciach.
 21. Przyjeżdżając samochodem na zajęcia i chcąc zaparkować na terenie Tatarskiej 5 należy obowiązkowo położyć za szybą odebrany na naszej recepcji IDENTYFIKATOR i oddać go przed wyjazdem. Samochody bez identyfikatora mogą zostać odholowane.