King Swing #1
King Swing #1
King Swing #2
King Swing #2
King Swing #3
King Swing #3
1. Regulamin Szkoły 
2. Regulamin członkostwa (karty członkowskie)
3. Regulamin sali 
4. Polityka prywatności  

 

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W SKALSKI DANCE SCHOOL

 

 § 1
Postanowienia ogólne

1. Warunkiem zapisu do Skalski Dance School i uczestnictwa w regularnych kursach jest bycie członkiem Szkoły (nie dotyczy warsztatów).

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o Szkole należy przez to rozumieć Skalski Dance School.

3. Każdy członek Szkoły obowiązany jest do posiadania karty członkowskiej. 

4. Karta członkowska jest wykorzystywana przez Szkołę w celu zapewnienia specjalnych korzyści i przywilejów swoim członkom. 

5. Karty dzielą się na:

a. STANDARD, (w ramach kart STANDARD rozróżnia się PODTYPY)

- WEST COAST SWING STANDARD 

- TANIEC TOWARZYSKI/UŻYTKOWY STANDARD 

- STANDARD SOLO

b. WEST COAST SWING DANCE FREEDOM 

c. WEST COAST SWING HMD (health-movement-dance)

6. Karty członkowskie są płatne. Opłata wnoszona jest raz na miesiąc bez względu na ilość kursów w których uczestniczy Członek Szkoły, ale wystarczy wykupienie karnetu u nas w Szkole (na recepcji lub przelewem), żeby mieć gratis ważną kartę w czasie obowiązywania danego karnetu (patrz § 7). 

 

 § 2
Karty magnetyczne

1. Do Karty członkowskiej wydawany jest jej fizyczny odpowiednik w postaci plastikowej karty magnetycznej, zwany dalej kartą magnetyczną.

2. Karta magnetyczna jest wydawana jednorazowo bezpłatnie pod warunkiem uiszczenia opłaty członkowskiej odpowiedniej dla danego typu kart członkowskich.

3. Wydanie duplikatu karty magnetycznej kosztuje 30 zł.

4. W przypadku zagubienia karty należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu jej zablokowania. 

5. Karty magnetyczne służą jako dowód członkostwa i zapewniają dostęp do wybranych usług, zniżek i wydarzeń Szkoły.

 

§ 3
Opłata za karty członkowskie

1. Stała opłata miesięczna za posiadanie karty jest co roku podawana na stronie Szkoły. W sezonie 2023/2024 wysokość opłaty za karty wynosi:

       a. STANDARD 50 zł; STANDARD SOLO 25 zł
       b. DANCE FREEDOM 120 zł
       c. HMD 600 zł

2. Opłaty za kartę będą pobierane do 10 dnia każdego miesiąca. Opłacić kartę można gotówką w recepcji Szkoły lub przelewem na konto Szkoły. 

3. Brak opłaty za dany miesiąc upoważnia recepcję do odmowy dopuszczenia do udziału w zajęciach z winy członka Szkoły.

4. Opłata za kartę członkowską jest niezależna od daty rozpoczęcia i zakończenia konkretnego kursu w ramach jednego karnetu (4 zajęcia) i obowiązek jej uiszczenia dotyczy każdego członka Szkoły uczestniczącego w zajęciach regularnych. 

5. Wyjątkiem od reguły opisanej w powyższym punkcie (§ 3 punkt 4) jest sytuacja gdy tylko jedne - ostatnie - zajęcia całego kursu danej grupy przypadną na kolejny miesiąc - nie ma wtedy obowiązku opłacenia karty za ten miesiąc, w którym odbędą się te ostatnie zajęcia przy utrzymaniu przywilejów, które daje karta do dnia tychże ostatnich zajęć (włącznie).

6. W przypadku pierwszego miesiąca uczestnictwa w kursie regularnym w naszej Szkole, nowi klienci dostają Bonus na start - patrz § 7 punkt 3.

 

§ 4

Opłata za karty członkowskie STANDARD WEST COAST SWING w okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień)
Dotyczy osób, nie uczestniczących w tym okresie w kursie regularnym szkoły

1. Opłata za miesiące w okresie wakacyjnym jest nieobowiązkowa. Należy jednak pamiętać, że jeśli ktoś nie będzie opłacał karty w okresie wakacyjnym to w tym okresie traci możliwość korzystania z benefitów karty (patrz benefity karty w opisie kart).

2. Dla osób uczestniczących w regularnych kursach Szkoły w miesiącach poprzedzających okres wakacyjny, opłata stała za kartę typu STANDARD WEST COAST SWING w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, wrzesień):
       a. wynosi 50% regularnej ceny karty za każdy miesiąc dla utrzymania "standardowych" przywilejów - dla osób nie uczestniczących w tym czasie w regularnych kursach.  Dotyczy to osób uczestniczących w kursach regularnych w miesiącach poprzedzających  okres letni. 
       b. wynosi 100% regularnej ceny karty za każdy miesiąc dla osób, które chcą skorzystać z pełni "wakacyjnych bonusów karty" (patrz opis karty STANDARD WEST COAST SWING)
       c. powyższe punkty (a, b) nie dotyczą osób uczęszczających na regularne zajęcia kursu w tych miesiącach.  Jeśli ktoś uczęszcza w okresie wakacyjnym na regularny kurs w Szkole to zobowiązany jest do opłaty za kartę członkowską na normalnych zasadach opisanych w § 3

W tym czasie szkoła organizuje wieczorki taneczne, praktisy, warsztaty i inne wydarzenia dla osób posiadających ten typ karty. 

3. Dla osób, które nie uczestniczyły w kursach regularnych w Szkole w sezonie poprzedzającym dany okres letni opłata wynosi 100% regularnej ceny karty za każdy miesiąc i daje zwykłe benefity karty (“wakacyjne benefity” w tym przypadku nie obowiązują).

 

§ 5
Opłata za POZOSTAŁE KARTY TYPU STANDARD  w miesiącach bez kursu regularnego

1. Opłata stała za POZOSTAŁE KARTY TYPU STANDARD (nie dotyczy STANDARD WEST COAST SWING) w miesiącach, w których nie są prowadzone regularne  kursy zostaje zawieszona przez Szkołę. Równocześnie Szkoła nie gwarantuje organizowania w tym czasie praktisów, warsztatów i innych wydarzeń.

 

§ 6
Ciągłość opłacania karty

1. W okresie trwania kursu regularnego w którym się uczestniczy, jest obowiązek ciągłości opłacania karty.

2. Zawieszenie opłaty na jeden miesiąc:
       a. w czasie trwania kursu regularnego, w którym się uczestniczy można zawiesić opłacanie karty (bez konieczności ponownej aktywacji karty o której mowa poniżej) tylko raz i tylko na jeden miesiąc jeśli w tym miesiącu uczestniczyło się maksymalnie w jednych zajęciach danego kursu.

3. W przypadku braku ciągłości opłaty karty członkowskiej przekraczającej jeden miesiąc Członek szkoły zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za aktywowanie karty w kwocie 100 zł.

4. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej przerwy w opłacaniu karty członkowskiej w czasie trwania kursu, bez względu na jej długość Członek szkoły zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za aktywowanie karty w kwocie 100 zł. każdorazowo w momencie powrotu na zajęcia po każdej kolejnej nieuzasadnionej przerwie (patrz punkt kolejny). 

5. W przypadkach losowych (np. dłuższe problemy zdrowotne, przeprowadzka, dłuższy wyjazd służbowy) każdorazowo członek szkoły ma prawo zwrócić się o zawieszenie opłat za kartę członkowską bez utraty praw związanych z ciągłością jej opłacania. Powyższe nie dotyczy miesięcy letnich, o ile ktoś  nie bierze udziału w kursie regularnym - w tym przypadku opłata za kartę i tak jest jest nieobowiązkowa.

 

§ 7
Rabaty

1. Członkowie Szkoły nie korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport uzyskują rabat na kartę w postaci odliczenia od ceny pierwszego kursu w danym miesiącu ceny karty członkowskiej typu STANDARD (niezależnie na ile kursów w Szkole uczęszczasz w danym momencie).
Po ludzku: wystarczy, że wykupisz u nas karnet na kurs regularny, a kartę członkowską otrzymasz gratis w okresie ważności tego karnetu.

2. Członkowie Szkoły korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport, (honorowanych w danym momencie przez Szkołę) mają prawo do skorzystania z usługi taniec – jedne zajęcia w ramach jednego dowolnie wybranego kursu podczas jednej wizyty w obiekcie jeden raz w ciągu dnia.
W przypadku uczestniczenia w dodatkowym kursie nie objętym umową z partnerami zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi w Szkole.
W takim przypadku uzyskują rabat w postaci odliczenia od ceny pierwszego kursu w danym miesiącu ceny karty członkowskiej typu STANDARD (niezależnie na ile kursów w Szkole uczęszczasz w danym momencie).

3. Nowi klienci korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport, w pierwszym miesiącu uczęszczania na zajęcia w Szkole dostają BONUS na START. Każda osoba, wykupująca pierwszy karnet w Szkole do końca miesiąca kalendarzowego, w którym ten karnet został wykupiony jest zwolniona z opłaty członkowskiej za ten miesiąc. Nie dotyczy to osób uczestniczących w starterach.