King Swing #1
King Swing #1
King Swing #2
King Swing #2
King Swing #3
King Swing #3
1. Regulamin Szkoły 
2. Regulamin członkostwa (karty członkowskie)
3. Regulamin sali 
4. Polityka prywatności  

 

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W SKALSKI DANCE SCHOOL

 

Postanowienia ogólne § 1

1. Warunkiem zapisu do Skalski Dance School i uczestnictwa w regularnych kursach jest bycie członkiem Szkoły (nie dotyczy warsztatów).

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o Szkole należy przez to rozumieć Skalski Dance School.

3. Każdy członek Szkoły obowiązany jest do posiadania karty członkowskiej. 

4. Karta członkowska jest wykorzystywana przez Szkołę w celu zapewnienia specjalnych korzyści i przywilejów swoim członkom. 

5. Karty dzielą się na:

a. STANDARD, (w ramach kart STANDARD rozróżnia się PODTYPY)

- WEST COAST SWING STANDARD 

- TANIEC TOWARZYSKI/UŻYTKOWY STANDARD 

- STANDARD SOLO

b. WEST COAST SWING DANCE FREEDOM 

c. WEST COAST SWING HMD (health-movement-dance)

6. Karty członkowskie są płatne. Opłata wnoszona jest raz na miesiąc bez względu na ilość kursów w których uczestniczy Członek Szkoły. Obowiązek  opłaty obowiązuje również
w miesiącach letnich (lipiec, sierpień, wrzesień) zgodnie z punktem 11 i 12. 

7. Stała opłata miesięczna za posiadanie karty jest co roku podawana na stronie Szkoły. W sezonie 2023/2024 wysokość opłaty za karty wynosi:

a. STANDARD 50 zł; STANDARD SOLO 25 zł

b. DANCE FREEDOM 120 zł

c. HMD 600 zł

8. Opłaty za kartę będą pobierane gotówką w recepcji Szkoły lub przelewem na konto Szkoły do 5 dnia każdego miesiąca. 

9. Brak opłaty za dany miesiąc upoważnia recepcję do odmowy dopuszczenia do udziału w zajęciach z winy członka Szkoły.

10. Opłata za kartę członkowską jest niezależna od daty rozpoczęcia i zakończenia konkretnego kursu w ramach jednego karnetu (4 zajęcia) i obowiązek jej uiszczenia dotyczy każdego członka Szkoły uczestniczącego w zajęciach regularnych. 

11. Opłata stała za kartę typu STANDARD WEST COAST SWING w okresie letnim (lipiec, sierpień, wrzesień) wynosi:

a. 25zł za każdy miesiąc dla osób nie uczestniczących w tym czasie w regularnych kursach.  Dotyczy to osób uczestniczących w kursach regularnych w miesiącach poprzedzających  okres letni. 

b. 50zł za każdy miesiąc dla osób, które nie uczestniczyły w kursach regularnych w Szkole w miesiącach poprzedzających okres letni.  Nie dotyczy to nowych klientów zgodnie
z  § 3 punkt 3.
W tym czasie szkoła organizuje wieczorki taneczne, praktisy, warsztaty i inne wydarzenia dla osób posiadających ten typ karty . 

12. Opłata stała za pozostałe karty typu STANDARD w miesiącach, w których nie są prowadzone regularne  kursy zostaje zawieszona przez Szkołę. Równocześnie Szkoła nie gwarantuje organizowania w tym czasie praktisów, warsztatów i innych wydarzeń. W przypadku zawieszenia karty nie mają zastosowania punkty 13 i 14.

13. W przypadku braku ciągłości opłaty karty członkowskiej przekraczającej jeden miesiąc Członek szkoły zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za aktywowanie karty w kwocie 100 zł.

14. Przerwa w ciągłości opłacania karty członkowskiej 1 miesięczna może być wykorzystana raz w sezonie. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej przerwy, bez względu na jej długość Członek szkoły zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową za aktywowanie karty w kwocie 100 zł. 

15. W przypadkach losowych (np. dłuższe problemy zdrowotne, przeprowadzka, dłuższy wyjazd służbowy) każdorazowo członek szkoły ma prawo zwrócić się o zawieszenie opłat za kartę członkowską bez utraty praw związanych z ciągłością jej opłacania. Powyższe nie dotyczy miesięcy letnich.

 

Karty magnetyczne § 2

1. Do Karty członkowskiej wydawany jest jej fizyczny odpowiednik w postaci plastikowej karty magnetycznej, zwany dalej kartą magnetyczną.

2. Karta magnetyczna jest wydawana jednorazowo bezpłatnie pod warunkiem uiszczenia opłaty członkowskiej odpowiedniej dla danego typu kart członkowskich.

3. Wydanie duplikatu karty magnetycznej kosztuje 30 zł.

4. W przypadku zagubienia karty należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu jej zablokowania. 

5. Karty magnetyczne służą jako dowód członkostwa i zapewniają dostęp do wybranych usług, zniżek i wydarzeń Szkoły.

 

Rabaty § 3

1. Członkowie Szkoły nie korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport uzyskują rabat na kartę w postaci odliczenia od ceny pierwszego kursu w danym miesiącu ceny karty członkowskiej typu STANDARD (niezależnie na ile kursów w Szkole uczęszczasz w danym momencie).

2. Członkowie Szkoły korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport, (honorowanych w danym momencie przez Szkołę) mają prawo do skorzystania z usługi taniec – jedne zajęcia w ramach jednego dowolnie wybranego kursu podczas jednej wizyty w obiekcie jeden raz w ciągu dnia.
W przypadku uczestniczenia w dodatkowym kursie nie objętym umową z partnerami zobowiązani są do uiszczenia opłaty zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi w Szkole.
W takim przypadku uzyskują rabat w postaci odliczenia od ceny pierwszego kursu w danym miesiącu ceny karty członkowskiej typu STANDARD (niezależnie na ile kursów w Szkole uczęszczasz w danym momencie).

3. Nowi klienci korzystający z uprawnień w ramach kart typu Multisport, w pierwszym miesiącu uczęszczania na zajęcia w Szkole dostają BONUS na START. Każda osoba, wykupująca pierwszy karnet w Szkole do końca miesiąca kalendarzowego, w którym ten karnet został wykupiony jest zwolniona z opłaty członkowskiej za ten miesiąc. Nie dotyczy to osób uczestniczących w starterach.